Här finner du information om hur du går till väga vid olika konsulära ärenden när du befinner dig på Taiwan samt var du kan hitta information för din fråga. De flesta processer, sätt att ansöka och var du kan ladda ner blanketter etc. finns beskrivet på den Svenska ambassadens i Bangkoks hemsida.

Business Sweden i Taipei kan endast ta emot vissa av dessa ansökningar och kan inte legalisera dokument. Om du inte finner informationen för din fråga på ambassadens hemsida så skicka en fråga på engelska till taipei_consular@business-sweden.se

Pass och namnanmälan för barn under 18 år

För att kunna ansöka om ett provisoriskt pass för en nyfödd måste först en namnanmälan göras för att erhålla ett samordningsnummer. Processen att ansöka om ett provisoriskt pass för en nyfödd är en process i två steg.

Steg 1: Namnanmälan

Steg 2: Ansökan om provisoriskt pass

Innan namnanmälan har gjorts och barnet erhållit ett samordningsnummer kan inte ansökan om pass ske. Det är därför viktigt att planera ansökningarna i tiden så att barnet hinner få ett samordningsnummer och ett provisoriskt pass innan barnet skall lämna Taiwan. Vid båda stegen måste båda föräldrarna vara närvarande och båda stegen måste utföras på plats på Business Swedens kontor i Taipei.

För varje steg så krävs olika dokumentation vilket finns beskrivet på ambassadens hemsida:  Embassy of Sweden in Bangkok Länk: http://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/hjälp-till-svenskar-utomlands/pass-utomlands/

Ansökan om pass

Business Sweden i Taipei kan inte kan ta emot ansökningar om vanliga pass och nationella id-kort. Däremot kan vi ta emot ansökningar om provisoriskt pass.

Det provisoriska passet utfärdas sedan vid Sveriges ambassad i Bangkok och det kan ta upp till 2 veckor för den sökande att få sitt provisoriska pass.

Ansökan - Provisoriskt pass

Den som söker om ett provisoriskt pass behöver komma till oss personligen.

För minderåriga behöver båda föräldrarna följa med och skriva under ansökan på plats. Föräldrarna måste också ta med dokument enligt informationen under rubriken "Pass och namnanmälan för barn under 18 år" ovan.

För att ansöka om provisoriskt pass på Business Sweden i Taipei erfordras följande:

Ifylld passansökan. (Ifylles på Business Swedens kontor)

Tre (3) identiska fotografier, som vid ansökan får vara högst ett år gamla. På fotot ska ansiktet vara avbildat rakt framifrån med blicken riktad mot kamerans lins, ansiktsuttrycket neutralt och bakgrunden ljus och skuggfri. Fotografiets storlek ska vara 35x45 mm.

Om det gamla passet är förkommet behövs kopia på det. Det gamla passet makuleras alltid i samband med att ett nytt lämnas ut. Detta gäller även provisoriska pass. Ansökningsavgiften för provisoriska pass är motsvarande 1600 SEK i lokal valuta. Utlämningsavgiften är motsvarande 150 SEK i lokal valuta. Tillkommer kostnader för kurirhantering (DHL).

Ansökan – ordinarie pass

Ansökan om pass gör du på en passmyndighet i Sverige eller på vissa utlandsmyndigheter t.ex. ambassaden i Bangkok. Du kan hämta ut ett ordinarie pass vid Business Sweden i Taipei men du behöver i så fall då informera passmyndigheten/utlandsmyndigheten vid ansökningstillfället om att ambassaden i Bangkok ska vara utlämningsstället (för vidare befordran till Taipei). Avgiften för utlämnande av ordinarie pass på Business Sweden i Taipei är motsvarande 150 SEK i lokal valuta. Tillkommer kostnader för kurirhantering (DHL).

Förnyelse av körkort från Taiwan

Blanketter för ansökan finns tillgängliga på Business Sweden i Taipei, du fyller i och skickar därefter till Vägverket.

Internationellt körkort

För att köra bil på Taiwan krävs internationellt körkort. Ansökan om ett internationellt körkort kan du göra bland annat hos Motormännen. Väl på plats i Taiwan behöver du få ditt internationella körkort godkänt av Motor Vehicles Office i Taipei.

För mer information vänligen se länkarna nedan:

Förnyelse av körkort http://transportstyrelsen.se/korkort

Internationellt körkort http://msverige.se/resa-med-bil/internationellt-koerkort/

Motor Vehicles Office i Taipei http://tpcmv.thb.gov.tw/English/