Dagens hyperuppkopplade värld tas ofta för given och de flesta människor tänker sällan på vad som får all teknik runt oss att fungera. Det här kan verka paradoxalt med tanke på den snabbt växande IKT-industrin (informations- och kommunikationsteknik-industrin) och ett globalt fokus på digitalisering.

När det kommer till att använda digital teknik för att främja hållbar tillväxt, produktivitet och social utveckling ligger Sverige långt framme. Sverige har höga ambitioner om att tillämpa nya teknologier som AI och IoT för att lösa större samhällsutmaningar och samtidigt behålla värderingar som öppenhet, samarbete, integritet och etik. Svenska små- och medelstora företag ligger också i framkant när det kommer till e-handel och att skapa försäljning över internet.

IKT-industrins bidrag till Sveriges ekonomi, som en del av landets BNP, är bland det högsta i världen. Faktum är att bara Irland genererar ett högre mervärde runt it-tjänster.  

Mer än en kvarts miljon människor i Sverige är anställda i IKT-företag – men det finns många fler som är yrkesverksamma när man räknar alla som är engagerade inom digitaliseringen av andra branscher. Den digitala sektorn står för ungefär 20 procent av Sveriges BNP och sysselsätter inte mindre än 18 procent av den arbetande befolkningen i Stockholm.

Som ett resultat har ledande teknikföretag etablerat sig i Sverige för att få tillgång till den europeiska marknaden, sätta upp sin forskning och utveckling eller kompetenscentrum, testa nya teknologier och förvärva eller bilda partnerskap med svenska innovatörer. Apple, Amazon, Facebook, Fujitsu, Google, HCL, HP, IBM, Microsoft, Nvidia, Samsung och Tata är bara några av de globala aktörer som har gjort omfattande investeringar i Sverige. 

003_AdvancedTech_A.jpg
 
EN GLOBAL TEKNIK- OCH STARTUP-HUBB

Stockholm har en av de snabbast växande startup-scenerna i världen, som inte bara producerar startups utan även föder upp unicorns. En anmärkningsvärd prestation som visar marknadens styrka, en marknad som utmärker sig för sin entreprenörsanda och levande kultur av tvärvetenskapligt samarbete.

Företag som Skype, Spotify, Klarna, King, Mojang, iZettle, Kry, Trustly, Truecaller, Yubico och många fler har sitt ursprung i Stockholms startup- och scaleup-scen.

Tillsammans skapar de en källa till inspiration, erfarenhet och ledarskap för ett stort ekosystem av nya stjärnbolag som gör sig redo att erövra världen. Dessa framgångsrika tech-ledare återinvesterar dessutom i Sverige tillsammans med VC-bolag. 

Fem styrkor i Sveriges ekosystem för digital teknik:

  • Fler än 30 testbäddar med fokus på artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT), 5G/6G, gamification, it-säkerhet, smarta fabriker, molntjänster, mobilitetsteknik, avancerad robotik och distansutbildning
  • Resilient, digital infrastruktur med låga koldioxidutsläpp och bland den högsta nivån av nätverks- och teknikmognad i världen
  • Snabbväxande IKT-sektor som sysselsätter 6,1 procent av befolkningen (dubbelt så hög som den genomsnittliga EU-nivån) och en erkänt stark startup-scen som skapar globala teknikvarumärken
  • Kunskaper i världsklass inom automation, AI, maskininlärning, e-handel, AR/VR, wearables, användarvänlighet, cybersäkerhet, leverans av molntjänster, datacenter med flera områden
  • Fyra gånger så många uppkopplade enheter per person jämfört med alla delar av världen
LEDER UTVECKLINGEN AV GRÖN DATORANVÄNDNING

I strävan mot en hållbar datoranvändning finns det ett övertygande argument för att etablera verksamhet i Sverige. Landets energimix är 98 procent koldioxidfri och har EU:s högsta andel förnybara energikällor (54,6 procent). Vindkraftsproduktionen nådde 28 TWh 2020, vilket gör Sverige till den största vindkraftsproducenten i Norden.

Medan vissa länder experimenterar med tanken på att återanvända spillvärme har Sverige redan fler än 30 datacenter som matar tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet – och får betalt för det. Den här teknikutvecklingen innebär att tiotusentals hem värms upp med spillvärme från datacenter.

SPRÅNGBRÄDA FÖR DIGITAL TRANSFORMATION

Svenska hård- och mjukvaruleverantörer, digitala innovatörer och startups samlas i forskningsparker, forskningsinstitut och testbäddar för att tänja på gränserna för framsteg i ett brett spektrum av branscher – inom tillverkning, transport och e-mobilitet, detaljhandel, bank- och finansiella tjänster, för att nämna några branscher.

I det sistnämnda exemplet pågår flera samarbeten mellan startups, etablerade aktörer, finansiella konsortier och Riksbanken för att främja kunskap kring e-valutor, betalningar, cybersäkerhet och distribuerade transaktioner. Sverige rankas som tredje i Europa (efter Storbritannien och Tyskland) för det totala antalet fintech-investeringar och har ett blomstrande kluster på 400 startups i detta segment.

En annan snabbväxande bransch är spel, som för närvarande sysselsätter cirka 10 000 personer och har väckt intresse från traditionella företag som nu vill "gamifiera" sina lösningar och införa nya, immersiva tekniker (till exempel VR) för utbildning, samarbete, visualisering av innehåll och andra syften.

Sverige är också en utmärkt plats för tillämpad AI-utveckling tack vare landets levande saminnovations-scen, avancerad forskning, stark talangbas, framsteg runt regulatoriska frågor inom AI och tillförlitlig digital infrastruktur. Industrin, akademin och den offentliga sektorn har åtagit sig att göra stora gemensamma investeringar inom AI-forskning och kommersialisering – på det sättet skapas en språngbräda för svenska företag som nu ligger långt före det europeiska genomsnittet när det gäller AI-mognad.

Ett annat unikt kännetecken för Sveriges digitala tekniklandskap är att allmän information delas öppet och är lättillgänglig för stora och små företag.

LÄGGER GRUNDEN FÖR TILLVÄXT

Business Sweden stöder den fortsatta expansionen av Sveriges tekniksektor genom att fokusera på hållbara partnerskap mellan multinationella företag, startups, forskningsinstitut, offentliga myndigheter och andra intressenter över hela spektrat av digital teknik.

Vår mission är att attrahera internationella företag att investera i Sverige, hjälpa dem att etablera eller expandera och få tillgång till Sveriges världsklasskunskaper inom teknik. Vi hjälper också svenska företag att fånga upp internationella affärsmöjligheter och öka sin försäljning på globala marknader och koppla ihop innovativa svenska startups med internationella hotspots.

Vi gör detta genom två främjandeprogram som är utformade för att hjälpa svensk industri att behålla sitt ledarskap inom innovation, världsklass-teknologi och digital transformation; samtidigt som de erbjuder optimala förutsättningar för internationella företag som vill vässa sitt värdeerbjudande och nå nya marknader.

Digital infrastructure & cloud: Detta program fokuserar på de partnerskap som krävs för att bygga morgondagens infrastruktur och lyfter fram Sveriges konkurrenskraft inom konnektivitet (5G/6G), IoT, sensorer, datacenter, molntjänster och edge computing. Som en integrerad del av alla lager i teknikstacken kommer cybersäkerhet att spela en viktig roll för att skapa det förtroende och den trovärdighet som krävs av användare, kunder och tillsynsmyndigheter.

Advanced digital (enabling) technologies: Fokuserar på teknologier och lösningar som är kritiska för den pågående omvandlingen av industrier och samhället i stort, vilket inkluderar men inte begränsas till AI, avancerad analys, fintech, AR/VR/XR, gamification och visualisering.

Vill du investera eller expandera inom Sveriges ekosystem för digital teknik? Vårt team erbjuder handfast stöd och alla markandsinsikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill öka din globala försäljning, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.