Företagsklimatet i Kina har försämrats sedan förra årets undersökning. Jämfört med förra året är svenska företag något mer polariserade i sin syn på hur de förväntar sig att affärsklimatet kommer att utvecklas under de kommande tre åren.

Svenska företags finansiella resultat var överlag lönsamt 2021. Covid-19 fortsatte dock att innebära utmaningar för den internationella handeln och den globala ekonomin, vilket påverkade svenska företag mer än väntat. En majoritet av de svenska företagen prognostiserar en liten intäkts- och vinstuppgång 2022, men rapporterar en överlag dystrare prognos än förra året.

Trots alla problem orsakade av pandemin är svenska företag fortfarande entusiastiska över möjligheterna på den kinesiska marknaden, men över hälften av de svenska företagen upplever ett behov av att skräddarsy sin verksamhet och lösningar för Kina.

Det svenska varumärket är åter trendigt. Företagens uppfattning om den positiva effekten av det svenska varumärket har ökat markant sedan förra året, vilket tyder på att bilden av Sverige – och mer specifikt svenska företag – allt bättre passar de kinesiska intressenternas nuvarande behov.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är en undersökning som Team Sweden har gjort för att svenska företag ska förstå vilka möjligheter och utmaningar de står inför när de ska göra affärer i Kina.

Årets undersökning skickades ut till 177 kvalificerade företag, vilket resulterade i 98 svar. Svaren samlades in mellan mars och april 2022.