2021 var inget enkelt år för många länder, däribland Indonesien. Den pågående pandemin har haft en betydande inverkan på olika områden, särskilt på ekonomin. I slutet av 2021 har situationen börjat se ljusare ut tack vare ett aggressivt massvaccineringsprogram och framgångsrika åtgärder för pandemibekämpning.

I likhet med den återhämtade ekonomiska situationen verkar det som om många av de tillfrågade har lyckats hantera och navigera framgångsrikt genom pandemins effekter. 58 procent av de svarande i vår Business Climate Survey 2022 har bekräftat lönsamhet under 2021, vilket är något högre jämfört med förra årets resultat på 50 procent.

Bilden av Sverige som varumärke, med innovativa, högkvalitativa och hållbara produkter och tjänster, anses bidra till svenska företags affärer i Indonesien. 58 procent anser att varumärket bidrar i hög grad och 21 procent anser att den bidrar delvis.

Majoriteten av de svarande från årets undersökning anser fortfarande att deras kunder i begränsad utsträckning tar hänsyn till miljöaspekter när de fattar köpbeslut. Om vi jämför resultaten från årets undersökning med tidigare år kan vi dock konstatera att fler företag ser miljöaspekter som mer inflytelserika än någonsin.

Syftet med denna rapport är att dra lärdom av företags erfarenheter och förstå hur de ser på det nuvarande affärsklimatet i Indonesien. Vi hoppas att de insikter de delar med sig av kommer att vara av stort värde för alla svenska företag som utforskar affärsmöjligheterna i Indonesien.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Team Sweden, bestående av Business Sweden och den svenska ambassaden i Jakarta, har genomfört den femte upplagan av vår Business Climate Survey med svenska företag i Indonesien. Business Climate Survey är ett verktyg som Team Sweden har utvecklat för att få förstahandsinformation från svenska företag för att granska affärstrender, frågor och utmaningar på respektive marknad.

Undersökningen genomfördes i mars-april 2022 och delades ut till 48 svenska företag som är verksamma på marknaden. Totalt 19 respondenter och en svarsfrekvens på 40 procent uppnåddes.

För att säkerställa värdefulla och tillförlitliga insikter skickades enkäterna till företagsrepresentanter på nivån lands- eller regionchefer eller andra chefer med liknande roller. Denna rapport skildrar åsikterna från dessa svenska företag, med analyser och information som bygger på Team Swedens resultat.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till de deltagande företagen som har bidragit till denna rapport och ser fram emot att fortsätta vårt samarbete framöver.