Dagens hyperuppkopplade värld tas ofta för given och de flesta tänker sällan på vad som får all teknik runt omkring oss att fungera. Detta kan tyckas paradoxalt med tanke på den accelererande tillväxten av IKT-branschen (Informations- och kommunikationsteknik) och globala fokus på digitalisering.

När det gäller användandet av digital teknik för att främja hållbar tillväxt, produktivitet och social utveckling är Sveriges prestationer oöverträffade. Sverige har engagerat sig kraftfullt för att tillämpa nya tekniker som AI och IoT för att lösa större samhällsutmaningar, samtidigt som värderingar som öppenhet, samarbete, integritet och etik behålls. Svenska små och medelstora företag ligger också i framkant när det gäller e-handel och att driva försäljning över internet.

IKT-branschens bidrag som andel av Sveriges BNP är bland det högsta i världen; i själva verket genererar bara Irland mer mervärde i så kallade ”computer services” (UNCTAD-definition). Som andel av den totala tjänsteexporten står IKT för cirka 20 procent.

Mer än en kvarts miljon människor arbetar direkt i IKT-företag; många fler om du lägger till alla inom andra sektorer. I huvudstaden Stockholm arbetar en av tio personer inom den digitala tekniksektorn.

 

Som ett resultat av detta har ledande teknikföretag etablerat sin verksamhet i Sverige för att komma åt den europeiska marknaden, etablera sin FoU eller spetsforskningscenter, testa ny teknik och förvärva eller samarbeta med svenska innovatörer. Apple, Amazon, Facebook, Fujitsu, Google, HCL, HP, IBM, Microsoft, Nvidia, Samsung och Tata är bara några globala aktörer som har satsat stort i Sverige.

003_AdvancedTech_A.jpg
 
En global tech- och startup-HUB

Stockholm har en av de snabbast växande tech-startup-scenerna i världen, och producerar inte bara startups utan föder också upp enhörningar. En prestation som visar marknadens styrka, en marknad som utmärker sig för sin entreprenörsanda och levande kultur av tvärvetenskapligt samarbete.

Företag som Skype, Spotify, Klarna, King, Mojang, iZettle, Kry, Trustly, Truecaller och Yubico har alla vuxit fram ur Stockholms startup- och scaleup-scen.

Tillsammans är de en källa till inspiration, erfarenhet och ledarskap för ett stort ekosystem med kommande stjärnor som gör sig redo att ta sig an världen. Dessutom återinvesterar dessa framgångsrika ledare, tillsammans med riskkapitalbolag, i Sveriges teknikekosystem.

Fem viktiga styrkor i Sveriges ekosystem för digital teknik:

  • Fler än 30 testbäddar med fokus på artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT), 5G/6G, gamification, it-säkerhet, uppkopplade fabriker, cloud computing, mobilitetsteknik, avancerad robotik och fjärrinlärning.
  • Motståndskraftig digital infrastruktur med låga koldioxidutsläpp och bland de högsta nivåerna av nätverks- och teknikberedskap i världen.
  • Snabbväxande IKT-sektor som sysselsätter 6,1 procent av befolkningen (dubbelt så mycket som EU-genomsnittet) och en erkänd startup-scen som producerar globala teknikvarumärken.
  • Kunskaper i världsklass inom automation, AI, maskininlärning, e-handel, AR/VR, wearable tech, användarupplevelse, cybersäkerhet, molnleverans, datacenter och mer.
  • Fyra gånger så många anslutna enheter per person än någon annanstans i världen.
 
GÅR I SPETSEN FÖR Grön IT

I strävan mot hållbar datoranvändning finns det ett särskilt lockande argument för att etablera verksamhet i Sverige. Landets energimix är 98 procent koldioxidfri och har EU:s högsta andel förnybar energi (54,6 procent). Vindkraftsproduktionen nådde 28 TWh 2020, vilket gör Sverige till den största vindkraftsproducenten i Norden.

Medan vissa länder experimenterar med tanken att återanvända spillvärme har Sverige redan fler än 30 datacenter som matar tillbaka överskottsvärme till fjärrvärmesystemet – och får betalt för det. Denna utveckling innebär att tiotusentals bostäder värms upp med spillvärme från datacenter.

 
språngbräda för digital transformation

Svenska hårdvaru- och mjukvaruleverantörer, digitala innovatörer och drivna startups samlas på vetenskapsparker, forskningsinstitut och testbäddar för att tänja på gränserna för framsteg inom ett brett spektrum av branscher. Dessa inkluderar tillverkning, transport och e-mobilitet, detaljhandel, bank och finansiella tjänster, för att bara nämna några.

I det senare exemplet pågår flera samarbeten mellan startups, etablerade företag, finansiella konsortier och Riksbanken för att föra fram kunskap kring e-valutor, betalningar, cybersäkerhet och distribuerade reskontratransaktioner. Sverige ligger på tredje plats i Europa (efter Storbritannien och Tyskland) för totala fintech-investeringar och har ett blomstrande kluster av 400 startups i detta segment.

En annan blomstrande industri är spel som för närvarande sysselsätter cirka 10 000 personer och som har väckt intresse från traditionella företag som nu vill "gamifiera" sina lösningar och anta nya, immersiva tekniker för utbildning, samarbete, innehållsvisualisering och andra ändamål.

Sverige är också en fantastisk plats för tillämpad AI-utveckling tack vare sin pulserande saminnovationsscen, avancerade forskning, starka talangbas, regulatoriska framsteg inom AI-området och pålitlig digital infrastruktur. Industri, akademi och offentlig sektor har åtagit sig stora gemensamma investeringar i AI-forskning och kommersialisering – vilket skapar en språngbräda för svenska företag som nu ligger långt före det europeiska genomsnittet när det gäller AI-mognad.

En annan unik egenskap i Sveriges digitala tekniklandskap är att offentliga data delas öppet och lättillgänglig för såväl stora som små företag.

 
etablerar scenen för tillväxt

Business Sweden stödjer den fortsatta expansionen av Sveriges tekniksektor genom att fokusera på hållbara partnerskap mellan multinationella företag, startups, forskningsinstitut, offentliga myndigheter och andra intressenter över hela det digitala teknikspektrat.

Vårt uppdrag är att attrahera internationella företag att investera i Sverige, hjälpa dem att etablera sig eller expandera och få tillgång till Sveriges tekniska kompetens i världsklass. Vi hjälper också svenska företag att fånga internationella affärsmöjligheter och öka sin försäljning på globala marknader och koppla ihop innovativa svenska startups med internationella hotspots.

Det gör vi genom två program som är utformade för att hjälpa svensk industri att behålla sitt ledarskap inom innovation, teknologi i världsklass och digital transformation; samtidigt som vi erbjuder optimala förutsättningar för internationella företag som vill vässa sitt värdeerbjudande och nå nya marknader.

Digital Infrastructure & Cloud: Detta program fokuserar på de partnerskap som krävs för att bygga morgondagens infrastruktur, och lyfter fram Sveriges konkurrenskrafter inom områdena konnektivitet (5G/6G), Internet of Things, sensorer, datacenter, molntjänster och edge computing. Som en integrerad del av alla lager i teknikstacken kommer cybersäkerhet att spela en stor roll för att skapa det förtroende och den trovärdighet som krävs av användare, kunder och tillsynsmyndigheter.

Advanced Digital (Enabling) Technologies: Fokuserar på de teknologier och lösningar som är avgörande i den pågående omvandlingen av industrier och samhället i stort, inklusive men inte begränsat till AI, avancerad analys, fintech, AR/VR/XR, gamification och visualisering.

Är du en utländsk investerare som vill etablera eller expandera din verksamhet i Sveriges digitala teknik-ekosystem? Vårt team kan ge dig all hjälp och alla insikter du behöver.

Om du är en svensk leverantör som vill expandera din verksamhet utomlands, tveka inte att kontakta oss för strategisk rådgivning och praktisk support.