Med en befolkning på nästan 58 miljoner invånare och tillgång till en region med över 350 miljoner invånare, i kombination med ett gynnsamt företagsklimat och utvecklad infrastruktur, har Sydafrika ständigt varit en attraktiv marknad för svensk exporttillväxt.

I dag finns cirka 60 svenska dotterbolag i Sydafrika och ytterligare svenska varumärken finns representerade i olika branscher genom partners och andra tredjepartsdistributörer.

I likhet med resten av världen har Sydafrikas företagsklimat genomgått svåra tider på grund av pandemin. För att stödja tillväxten på kort och medellång sikt har presidenten meddelat en intensiv plan för investeringar i infrastruktur med fokus på att skapa arbetstillfällen och stabilisera elförsörjningen. Detta kommer troligen att leda till ekonomisk återhämtning och att investerarnas förtroende och verksamhet inom landets viktigaste branscher återställs.

Det är också viktigt att notera att Covid-19 har belyst några av landets svagare egenskaper, bland annat ojämlikhet, som förväntas förvärras jämfört med före pandemin. Detta beror på att krisen har påskyndat digitaliseringens och automatiseringens omställningskrafter, vilket innebär att många av de förlorade jobben sannolikt inte kommer tillbaka.

Av respondenterna anger 53 procent att 2020 var lönsamt. Dessutom lyckades 27 procent av de svenska företag som svarade fortfarande nå break even trots de utmanande förhållandena 2020. Endast 20 procent av de svarande företagen gick med förlust under räkenskapsåret 2020.

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för svenska företags resultat i Sydafrika, samt fördjupa förståelsen för de möjligheter och utmaningar som den sydafrikanska marknaden erbjuder.

Du kan också ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys. 

OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen skickades ut till 54 svenska företag i Sydafrika och svaren bygger enbart på deras erfarenheter och närvaro på marknaden. När det gäller storleken på de svarande företagen på global nivå är 60 procent stora företag med över 1 000 anställda globalt, medan 13 procent är medelstora företag med mellan 250 och 1 000 anställda globalt. Resterande 27 procent av respondenterna kommer från små företag med färre än 250 anställda globalt.