Svenska företag förblev lönsamma i Brasilien under pandemin, 77 procent av de svenska företagen i Brasilien var lönsamma 2021, medan endast sex procent av företagen uppvisade förluster.

Kostnadseffektivitet och försäljningskunskap förblir de viktigaste konkurrensfördelarna för svenska företag i Brasilien. Det visar att det fortfarande är fokus för de flesta svenska företag att ha ett bra säljteam i ett sådant priskänsligt land, där kostnadseffektivitet kan avgöra din framgång.

Resultatet för 2022 är liknande det som verifierades 2021, med 70 procent av företagen som gynnas av ett svenskt varumärke. Det visar att en koppling till svenska värderingar – som integritet, pålitlighet och kvalitettanke – stödjer företagen i deras dagliga verksamhet i Brasilien.

Vi ser en växande medvetenhet om hållbarhet bland brasilianska kunder. Stora, industriella och mogna företag är de som tar fasta på den positiva förändringen i kundernas beteende runt hållbarhet.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Brasilien. I denna rapport presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma i eller planerar att etablera sig i Brasilien.

Årets undersökning om företagsklimatet i Brasilien skickades ut den 7 april och svar samlades in fram till den 27 april, vilket gav företagen 20 dagar på sig att svara. 53 svar kom in – från stora tillverkare som varit verksamma i Brasilien i årtionden till mindre tjänsteleverantörer som är nya på den brasilianska marknaden.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de deltagande företagen och respondenterna som har bidragit till denna rapport.