Även om den mexikanska ekonomin ännu inte har återgått till den nivå som rådde före pandemin, uppmättes en årlig tillväxttakt på fem procent under 2021. De viktigaste ekonomiska utmaningarna för Mexiko under 2022 kommer att vara att återuppta investeringarna och öka produktiviteten. I ett försök att öka den ekonomiska tillväxten har president Andrés Manuel López Obrador lovat ytterligare investeringar för partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn.

En stor majoritet av de undersökta svenska företagen uttrycker optimism om framtidsutsikterna - 80 procent förväntar sig att omsättningen i deras branscher kommer att öka. Många svenska företag siktar på ökade investeringar i Mexiko under 2022. Nästan hälften av de tillfrågade företagen uppger att de kommer att öka sina investeringar inom de kommande 12 månaderna.

De främsta fördelarna med att göra affärer i Mexiko enligt svenska företag är tillgång till specialister och nyckelpersoner, tjänsteleverantörer, leverantörer och distributörer. På andra sidan av spektrumet är de viktigaste utmaningarna som svenska företag möter när de gör affärer i Mexiko relaterade till personlig säkerhet, rättssäkerhet, öppenhet, rättvis behandling, licenser, tillstånd och godkännanden.

I Mexiko förknippas svenska företag vanligtvis med innovation och tekniska lösningar. De anses också ta vikten av transparens på allvar. För en regering som är inställd på att förbättra transparensen i en situation med utbredd korruption är detta ett viktigt faktum. Enligt 70 procent av de tillfrågade bidrar det svenska varumärket i hög grad till deras företags framgång.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey är ett verktyg som utvecklats för att kartlägga de möjligheter och utmaningar som svenska företag möter när de gör affärer i Mexiko. I den här rapporten presenteras de slutsatser som dragits av undersökningen och en analys baserad på den nuvarande affärssituationen, de ekonomiska utsikterna samt andra marknadsaspekter som anses vara relevanta för företag som är verksamma eller planerar att etablera sig i Mexiko.

Detta är den elfte upplagan av vår Business Climate Survey med svenska företag i Mexiko, som genomfördes i april 2022. Undersökningen skickades till 60 svenska företag etablerade i Mexiko, varav 44 svarade, vilket motsvarar en deltagarfrekvens på 73 procent.