Vietnams ekonomiska tillväxt återhämtade sig starkt under 2022 och noterade en BNP-tillväxt på 8,02 procent, vilket överträffade den genomsnittliga tillväxttakten i Asienregionen. Men efter den dramatiska tillväxten under 2022 förväntas tillväxttakten avta under 2023 på grund av recessionsriskerna och den försvagade efterfrågan i EU och USA.

Undersökningen visar att återgången efter covid-19 har skapat betydande utmaningar att anpassa sig på grund av grundläggande förändringar i personalhantering och konsumentbeteenden. I Vietnam anses nu utveckling av mänskliga resurser vara den viktigaste framgångsfaktorn, efter att ha passerat kostnadskontroll som faktor.

Nästan hälften av de tillfrågade var fortsatt positiva till Vietnams ekonomiska tillväxt mot slutet av 2023, vilket överensstämmer med viljan att investera ytterligare i landet.

Vietnam är ett land som drabbas hårt av klimatförändringarna. Vid FN:s klimatkonferens i Egypten (COP27) i november 2022 upprepade Vietnam sina ambitiösa åtaganden, som innebär ett mål om netto-nollutsläpp senast 2050 och ett slutdatum för användning av kol. Eftersom många svenska företag i Vietnam har en tydlig hållbarhetsprofil finns det nu en betydande potential att leverera gröna lösningar som svar på landets klimatåtaganden.

Majoriteten av de tillfrågade stora företagen uppgav att det svenska varumärket bidrog till deras verksamhet "till viss del eller till stor del", medan betydelsen för små och medelstora företag är mindre.

Ladda gärna ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

 

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med denna rapport är att öka läsarnas förståelse för svenska företags resultat i Vietnam och att dela insikter om de möjligheter och utmaningar som finns på den vietnamesiska marknaden.

Undersökningen genomfördes under det första kvartalet 2023 för att studera hur svenska företag presterade under 2022 samt vilka förväntningar som finns för 2023 och framåt. I årets undersökning valde 36 svenska bolag att delta. Detta ger inte en fullständig bild av situationen för svenska företag i Vietnam, men de deltagande företagen representerar ett brett spektrum.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de deltagande företag och respondenter som har bidragit till denna rapport.