Spanien räknas som en av världens tio mest attraktiva marknader för utländska direktinvesteringar. Det är också en av Europas största marknader för så kallade greenfield-projekt (nyetableringar). Tillsammans med att den spanska industrin har sett ökad produktion finns det många intressanta möjligheter för svenska företag.

Affärsmöjligheter

Det har funnits svenska företag på den iberiska halvön länge, och idag har mer än 550 företag kontor här. Tack vare Sveriges goda rykte finns det en stark efterfrågan på svenska varor och tjänster. Vi ser särskilt stor potential för ICT-lösningar som leder till högre effektivitet, både inom privat och offentlig sektor. Andra viktiga segment är den kemiska industrin, banksektorn, flyg- och bilindustrin, sjukvård, life science, infrastruktur och energi.

En bro till Latinamerika

Spanska företag har en stark strategisk position inom viktiga sektorer i Latinamerika. Med affärskontakter i Spanien blir det betydligt lättare att utvidga ett företag i latinamerikanska marknader. Därför väljer många internationella företag att ha sitt latinamerikanska huvudkontor i Spanien. Utmaningar för svenska företag handlar framför allt om språkbarriärer och den lokala byråkratin - se vad vår country manager Samira Grylin-Allalou har att säga om det här i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit verksamt i Spanien i över 30 år. Vårt kontor ligger i centrala Madrid och erbjuder support och råd till svenska företag i Spanien och Portugal.

MADRID_javier-martinez-YuH5zftcocA-unsplash.jpg

Samira Grylin-Allalou

Trade and Invest Commissioner to Spain and Market Area Director Southern Europe
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Spanien?

Den iberiska halvön är en lovande marknad med stor potential. Särskilt Spanien har återhämtat sig starkt efter den ekonomiska krisen 2008–2014. Spanien kan också fungera som en bro till affärsinvesteringar i Latinamerika. I det avseendet finns det mycket outnyttjad potential för svenska företag. Några av Spaniens mest lovande industrier är fordon och luftfart, ICT, sjukvård, energi och tillverkning. Portugal är särskilt intressant för företag i textilindustrin som vill skala upp sin produktion inom EU.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Spanien?

Eftersom både Spanien och Portugal är med i EU ser vi inga större hinder eller risker för svenska företag i de här marknaderna. De största utmaningarna har att göra med kommunikation och den lokala byråkratin. Det kan vara svårt att göra affärer i Spanien utan kunskaper i spanska. I Portugal däremot pratar de flesta bra engelska.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Spanien?

Både Spanien och Portugal är mer byråkratiska än vad vi är vana vid i Sverige. Var beredd på att det kan ta tid att få kontakt med relevanta nyckelpersoner, särskilt när det gäller högt uppsatta företagsledare. I Spanien är det viktigt med personliga relationer, och därför är en lokal närvaro det mest effektiva sättet att få fart på försäljningen. Ha tålamod och planera väl med en långsiktig strategi. 

Kontakt
Telefon +34 615 207 394 E-post Samira Grylin-Allalou.png