Undersökningen visar att Vietnam inte var undantaget från att drabbas hårt av effekterna av covid-19-pandemin, trots att landet har fått beröm för att ha lyckats begränsa utbrotten under 2020. Utbrottet av deltavarianten av covid-19, som huvudsakligen inträffade under andra och tredje kvartalet 2021, hade en enorm inverkan på företag som är verksamma i Vietnam.

När vaccinationsfrekvensen ökade stadigt kunde Vietnam så småningom ändra sin strategi från en "noll-covid-strategi" till en strategi som fokuserade på att försöka lära sig att leva med viruset. Detta resulterade i en kraftig minskning av antalet fall och gjorde det möjligt att minska de restriktioner och nedstängningar som infördes, vilket ledde till en positiv BNP-tillväxt.

Svenska företag verkade överlag ha klarat sig bra i stormen. Även om 2021 innehöll många utmaningar rapporterade 63 procent av de tillfrågade ett lönsamt räkenskapsår.

Vietnam är fortfarande ett land som drabbas hårt av klimatförändringarna. Vid FN:s klimatkonferens i Glasgow (COP26) i november 2021 gjorde Vietnam ambitiösa åtaganden, bland annat genom att fastställa ett mål om nettonollutsläpp och ett slutdatum för användning av kol. Eftersom många svenska företag i Vietnam har en tydlig hållbarhetsprofil finns det nu en betydande potential att leverera gröna lösningar som svar på landets nya klimatåtaganden.

Vietnam förblir en attraktiv destination för svenska företag. Sedan genomförandet av ekonomiska och politiska reformer 1986 har marknaden genomgått en betydande utveckling och en omfattande integration med världsekonomin.

Majoriteten av de stora företag som deltog i undersökningen uppgav att det svenska varumärket bidrog till deras verksamhet "i viss eller stor utsträckning", medan betydelsen för små och medelstora företag är mindre. Affärsmöjligheterna stärks ytterligare av uppfattningen att svenska varumärken, i likhet med andra europeiska varumärken, är förstklassiga, innovativa och hållbara.

Ladda ner rapporten för att få en fullständig översikt över resultaten med en detaljerad analys.

OM UNDERSÖKNINGEN

Syftet med denna rapport är att öka läsarnas förståelse för svenska företags affärer i Vietnam och att dela med sig av insikter om möjligheter och utmaningar på den vietnamesiska marknaden.

Undersökningen genomfördes under andra kvartalet 2022 för att studera hur svenska företag presterade under 2021 samt deras förväntningar för 2022 och framåt. Under 2021 fanns cirka 85 svenska företag närvarande i Vietnam och av dessa valde 35 procent att delta i årets undersökning.

Vi vill rikta ett stort tack till de deltagande företagen och respondenterna som har bidragit till denna rapport.