Pandemin fortsätter att ha en negativ inverkan på städer världen över, och Hongkong är inget undantag. Efter en period av lågkonjunktur och ekonomisk åtstramning väntas Hongkongs ekonomi nu återgå till tillväxt i år. Enligt vår undersökning bland svenska företag som verkar lokalt förbättras nu företagsklimatet jämfört med för ett år sedan.

En majoritet av respondenterna, 77 procent, förblev lönsamma eller nådde break-even 2020. De flesta har en mer positiv konjunkturutsikt idag och förväntar sig ökad omsättning och oförändrade eller något ökade investeringar under det kommande året.

När det gäller de åtgärder som regeringen vidtagit för att bekämpa Covid-19 anser svenska företag att de är tillräckliga, även om resebegränsningar, stängda gränser och obligatoriska karantänsregler helt klart har haft en negativ inverkan på de flesta företag.

De strategiska fördelarna med att göra affärer i Hongkong har varit utmärkta i många år – med tanke på dess fria marknadsekonomi, skattesystem och geografiska närhet till både Kina och östasiatiska ekonomier. Men dagens verklighet präglas av osäkerhet eftersom status quo har utmanats på mer än ett sätt.

Det finns fortfarande en oro för den politiska utvecklingen i Hongkong, inklusive genomförandet av National Security Law och dess inverkan på det övergripande företagsklimatet i staden. De viktigaste områdena för oro är Hongkongs status som ett internationellt affärscenter, yttrandefriheten och rättssystemets oberoende. En majoritet av företagen ser en negativ inverkan på det övergripande företagsklimatet som en följd av den här utvecklingen.

Ladda ner rapporten för en full överblick av resultaten.

Den här undersökningen genomfördes i april 2021 och omfattade 107 medlemsföretag i Svenska Handelskammaren i Hongkong, med totalt 62 respondenter och en svarsfrekvens på 58 procent.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey produceras årligen av Team Sweden, ett gemensamt initiativ där Business Sweden samarbetar med Sveriges lokala ambassader, konsulat och handelskamrar runt om i världen. Undersökningen ger förstahandsperspektiv och insikter om affärstrender, frågor och utmaningar på globala marknader baserat på omfattande intervjuer med svenska företag verksamma i respektive land.