Tyskland, känt som Europas ekonomiska motor och politiskt ledande land inom EU, fortsätter att vara Sveriges viktigaste handelspartner. Exporten har ökat i en årlig takt om 1,93 procent sedan 1995. Svenska företag väljer att etablera sig i Tyskland tack vare landets starka och stabila ekonomi, centrala ställning inom EU och stora befolkning om 83 miljoner människor.

Men trots en spirande optimism i samband med minskad smittspridning av Covid-19, upplever Europa just nu ytterligare osäkerhet och spänningar på grund av kriget i Ukraina. För närvarande är det oklart hur händelserna kommer att utvecklas och hur det kommer att påverka affärsklimatet i Tyskland, men de övergripande positiva resultaten av undersökningen tyder på att svenska företag har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade omständigheter. Majoriteten av de tillfrågade rapporterade ett lönsamt 2021 och förväntar sig att branschens omsättning och deras investeringar i Tyskland kommer att öka under det kommande året. Dessutom har andelen tillfrågade som uppfattar det tyska företagsklimatet som positivt ökat varje år sedan denna undersökning startade 2020. Även inom områden där det finns utmaningar, så som den låga graden av digitalisering i Tyskland, finns affärsmöjligheter för svenska innovativa företag.

Därutöver kvarstår de positiva associationerna till Sverige som varumärke, vilket innebär många fördelar för svenska företag i utlandet. Vi på Business Sweden är övertygade om att det värdefulla samarbetet mellan våra två länder kommer att fortsätta att växa och stärkas under många år framöver.

Ladda gärna ner undersökningen för att få en fullständig överblick av resultaten med en detaljerad analys.

om undersökningen

Business Climate Survey är en studie författad av Team Sweden för att svenska företag ska förstå vilka möjligheter och utmaningar de står inför när de gör affärer i Tyskland. Svaren samlades in mellan mars och april 2022.