Quant, som tidigare gick under namnet ABB Full Service, har varit en global marknadsledare inom industriellt underhåll i över 25 år.

I USA har Quant dock hållit en relativt låg profil, och det har varit en utmaning för företaget att få kontakt med ledande befattningshavare inom branschen för att inleda en dialog om sina underhållstjänster.

För att kunna skapa en mer målinriktad tillväxtstrategi behövde Quant först och främst ta reda på vilka amerikanska branscher som har god tillväxt.

Business Sweden, som redan är Quants strategiska partner på många marknader runtom i världen, anlitades för att utveckla ett kontaktnät och identifiera potentiella kunder.

Utifrån 25 000 företag identifierades en lista med de som visade störst potential för ett givande partnerskap. Mark McCue, VP of North America Sales på Quant

Business Sweden tog fram en branschspecifik marknadsanalys som utvärderade sex områden inom tillverkning i mer än 30 amerikanska stater, där Quant såg stor potential för tillväxt. För att förstå vilka typer av kunder företaget ville nå samarbetade Business Sweden med Quants företagsledning, och gjorde även ett besök till en av Quants kunder i USA.

Efter att ha fått en god uppfattning om Quants ideala kund kunde man begränsa urvalet till två viktiga undersektorer och den geografiska regionen Great Lakes, och därefter arbetades en lång lista med potentiella kunder fram. Teamet gick sedan igenom listan utifrån flera kvantitativa och kvalitativa faktorer, bland annat intäkter, antal anställda och strategisk lämplighet. Resultatet blev en kort lista med 18 av de mest relevanta potentiella kunderna.

Quant 2_case_1.jpg


Mark McCue, ansvarig för Quants försäljning i Nordamerika, är mycket nöjd med samarbetet och resultatet: "Business Sweden gjorde ett fantastiskt jobb med att analysera marknaden, utvärdera och bedöma marknadspotential samt identifiera vilka undersektorer och regioner vi ska fokusera på. Arbetet hjälpte oss verkligen att både identifiera och sedan fokusera på kunderna med högst potential i USA.” 

 

Utmaning

Quant har haft en relativt låg profil i USA, och det var en utmaning för företaget att få kontakt med de nyckelpersoner som behövs för att inleda en dialog om sina underhållstjänster.

Lösning

Att utveckla en tillväxtstrategi som fokuserar på den amerikanska marknaden. Utifrån ett urval av 25 000 företag inom sex branschområden och trettio stater arbetade Business Sweden fram en lista med potentiella kunder, baserat på kvantitativa och kvalitativa faktorer.

Resultat

En lista med 18 potentiella kunder.


OM QUANT

Quant är marknadsledande inom industriellt underhåll, säkerhet, produktion och utrustning. Företaget har mer än 25 års erfarenhet och mer än 2 200 anställda som finns representerade i över 300 anläggningar på fem kontinenter.


Värdeskapande

Med hjälp av listan kan Quant fokusera sina insatser på de mest relevanta områdena.

Läs mer om våra tjänster och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att öka din globala försäljning.