Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Organisationen har två huvudmän, svenska staten och det privata näringslivet i Sverige. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Uppgiften från huvudmännen är att bidra till tillväxt och sysselsättning i Sverige genom internationalisering av svenskt näringsliv samt genom att främja utländska investeringar i Sverige.

Våra tjänster riktar sig till såväl startups som stora etablerade företag. Eftersom alla företag har kommit olika långt i sin internationalisering och mognad arbetar vi med lösningar som passar företagens särskilda situation. Mer information hittar du på sidan Våra tjänster.

VÅR HISTORIA
Timeline_Sandgrey.png

 

Finansiering

Business Sweden finansieras genom ett årligt statligt uppdrag avseende export-och investeringsfrämjande verksamhet samt konsultuppdrag från svenska företag.

Samverkan

Vi samverkar och rådgör med Utrikesdepartementet samt samarbetar med svenska ambassader, konsulat i utlandet. Dessutom samarbetar vi med övriga Team Sweden organisationer och handelskamrar samt med offentliga och privata organisationer lokalt i de länder vi verkar. På så sätt har våra medarbetare ett ovanligt brett nätverk som skapar värde och minimerar risk för företag som saknar relevanta kontakter på den nya marknaden.

I december 2019 lanserades Sveriges nya export- och investeringsstrategi för att skapa jobb och tillväxt i landet.

Vårt statliga uppdrag

Varje år beslutar regeringen i ett riktlinjebrev om vad Business Sweden ska göra inom ramen för det statliga uppdraget och hur detta ska redovisas. Business Sweden återrapporterar detta i ”Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden”.

Årsuppdraget till Business Sweden syftar till att stärka svenska företags internationalisering och att attrahera och underlätta utländska investeringar i Sverige och därmed bidra till ökad export, sysselsättning och hållbar tillväxt i hela Sverige. Läs mer om vårt statliga uppdrag i regeringens Riktlinjebrev:

Riktlinjer 2023
PDF - 161 kbDet statliga uppdraget omfattar fyra verksamhetsområden:

 • Grundläggande exportservice
  Information och svar på förfrågningar, grundläggande rådgivning i exportregler samt generellt näringslivsfrämjande på internationella marknader.

 • Småföretagsprogram
  Rådgivning till små och medelstora företag utförd i Sverige och på utlandskontoren. Detta innefattar kompetensutveckling för företag, regional exportrådgivning samt kontaktskapande på och information om internationella marknader.

 • Riktat exportfrämjande
  Särskilda exportförberedande insatser på internationella marknader, riktade främjandeaktiviteter på utvalda marknader, internationellt upphandlade affärer samt identifiering och bearbetning av strategiska affärer.

 • Investeringsfrämjande
  Investeringsfrämjandet syftar till att attrahera investeringar från prioriterade marknader i världen, samt att öka kunskapen och intresset för Sverige som en attraktiv plats för utländska investeringar.
  I nära samverkan med regionala investeringsfrämjande organisationer och andra aktörer ska insatserna underlätta utländska investeringar som ger sysselsättning och tillför kapital och kompetens till alla delar av Sverige. Företag inom utvalda investeringsområden bearbetas direkt, och utländska investerare i investeringsprocessen får kvalificerad information och stöd. Dessutom framställs analyser och rapporter om utländska investeringar i Sverige.

 • Tilläggsuppdrag
  I tillägg till ovanstående statliga grunduppdrag får Business Sweden tilläggsuppdrag från regering och departement i olika omfattning. Exempel på sådana uppdrag är uppdraget att genomföra ett exportprogram inom ramen för livsmedelsstrategin.
jon-flobrant-278659-unsplash.jpg
AMERICAS_oliver-niblett-wh-7GeXxItI-unsplash.jpg

Våra konsulttjänster

Business Swedens konsultverksamhet finansieras främst genom intäkter från privata företag samt intäkter från delvis statligt finansierade tjänster. Konsultintäkterna kompletterar och förstärker det statliga uppdraget och gör att vi kan ha en större utlandsnärvaro vilket innebär att vi kan stödja svenska företag på fler marknader och nå fler internationella investerare.

Business Swedens marknadsprissatta konsultverksamhet erbjuder strategisk rådgivning och operativt stöd för att öka företagens globala försäljning. Dessa tjänster delas huvudsakligen in i fyra områden: Market Expansion, Sales Acceleration, Business to Government och Business Incubation & Operations.

Business Sweden verksamhet och finansiering beskrivs i en årsredovisning som publiceras varje år. 

Vår globala närvaro

Business Sweden har 44 kontor världen över i våra fyra regioner: Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Afrika samt Asien och Oceanien. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. Merparten av våra närmare 500 anställda är placerade på utlandskontoren. Där samarbetar vi med svenska ambassader, konsulat, handelskamrar, företag och andra lokala nätverk.

Vi har också 16 kontor i Sverige från norr till söder, inklusive huvudkontoret i Stockholm. Här jobbar globala affärsutvecklare direkt med internationalisering av företag, från utbildning och inspiration till konkret rådgivning. På huvudkontoret i Stockholm finns export- och investeringsexperter som hjälper företag med rådgivning och marknadsinformation.

Du hittar vår kontaktinformation här.

Team Sweden

När svenska företag ger sig ut på en internationell marknad kan de få hjälp och stöd på en mängd olika sätt i form av bland annat finansiering, rådgivning och marknadsföring. För att förbättra samordningen mellan olika stöd- och främjarorganisationer lanserade regeringen Team Sweden som en av de insatser som definierades i exportstrategin. Genom Team Sweden arbetar organisationerna tillsammans, både i Sverige och utomlands, för att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att våga ta steget och etablera sig på en internationell marknad.

Läs mer om Team Sweden här.

Årsredovisningar
Årsredovisning 2022
PDF - 2 mb
Årsredovisning 2021
PDF - 1 mb
Årsredovisning 2020
PDF - 1 mb
Årsredovisning 2019
PDF - 7 mb
Årsredovisning 2018
PDF - 12 mb
Årsredovisning 2017
PDF - 2 mb
Årsredovisning 2016
PDF - 4 mb
Årsredovisning 2015
PDF - 3 mb
Årsredovisning 2014
PDF - 10 mb