Drivkraften i processen ökar för Angolas uppdrag att utöka sina energinät och föra ut förnybar el till landets befolkning på 32 miljoner människor, både i byar, på landsbygden och i städer.

Den senaste utvecklingen är ett 370 MW solenergimegaprojekt – det största i sitt slag i Afrika söder om Sahara – som omfattar en miljon solpaneler och en investering på 560 miljoner euro.

Under de kommande två åren kommer totalt sju solcellsparker att byggas runtom i Angola av ett konsortium bestående av den amerikanska utvecklaren Sun Africa och den portugisiska EPC-entreprenören MCA Group, med stöd av en finansieringslösning från Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN).

 

STORT BEHOV AV ENERGIÖVERGÅNG

Afrika söder om Sahara har den lägsta tillgången till energi i världen. Enligt International Energy Agency saknar 600 miljoner människor i regionen el. Och problemet slutar inte där.

Omkring 70 procent av regionen är fortfarande beroende av träkol, ved och andra biobränslen som är skadligt både för miljön och folkhälsan.

Förväntningarna är nu höga på att Angola ska gå i spetsen för en ny era med sin ambitiösa agenda för förnybar energi. Solprojektet som för närvarande pågår kommer att hjälpa många landsbygdssamhällen att överge dieselgeneratorer och andra förorenande energikällor och uppvärmning. Detta främjar samtidigt en hållbar energiframtid för alla med prisvärd, pålitlig och hållbar energi, i linje med FN:s mål nummer sju för hållbar utveckling.

IMG-20211009-WA0000.jpg
NYCKELN TILL FRAMSTEG: LEVERANTÖRER OCH FINANSIERING FRÅN SVERIGE

Solparksentreprenörerna Sun Africa och MCA får sällskap av Hitachi Energy i Sverige som kommer att tillhandahålla den elektriska infrastruktur de baserat på en fördjupad nätkonsekvensanalys av de unika kraven, som i förväg har fastställt det bästa sättet att uppnå den ambitiösa integrationen av regeringen i Angolas program för förnybar energi.

Företagets så kallade ‘Power Blocks’ har skräddarsytts i Sverige och monterats på medar och är nu redo för leverans. "Vi har byggt en plug-and-play-lösning som omvandlar likström från solpanelerna till växelström som kan distribueras genom näten", förklarar Torben Sjöholm, Regional Sales Manager, Hitachi Energy i Sverige.

”60 procent av företagets Power Blocks har fraktats till Angola och genom att leverera två enheter per vecka kommer de som återstår snart att finnas i Angola”, säger Peder Pedersén, projektdirektör för Hitachi Energy i Sverige, som precis kommit tillbaka från två veckor av platsbesök och kundmöten i Angola.

”Arbetet med de två första anläggningarna fortskrider bra och man är i färd med att uppföra och installera solpaneler, byggnader och utrustning”, fortsätter Pedersén.

Dessutom är ett 15-tal svenska företag knutna till projektet som levererar allt från stålkonstruktionerna som håller solpanelerna på plats till byggnader, stängsel, kablage, områdets säkerhet samt frakt och logistik; allt koordinerat av det svenska företaget Elof Hansson som har tagit rollen som handelshus.

Bland dessa leverantörer finns Sveriges största ståltillverkare SSAB i Borlänge som fick uppdraget att leverera 6 000 ton stål till Angola.

Det breda svenska engagemanget i projektet är ett direkt resultat av ett framgångsrikt samarbete i EPC Alliance, ett initiativ som lanserades 2019 av Business Sweden, EKN och SEK – som idag erbjuder paketerade lösningar inklusive exportkreditfinansiering. Målet med alliansen är att vinna projekt globalt, med ett EPC-företag (Engineer, Procure and Construct) i spetsen, med stöd av svenska företag.

”Att få finansieringen på plats är en stor utmaning på högriskmarknader som Angola”, säger Tommy Östling, Senior Customer Finance Advisor på Hitachi Energy i Sverige.

”Vi knöt kontakten med Sun Africa och föreslog idén att ansöka om exportkreditfinansiering från Sverige. Tillsammans med våra partners i EPC Alliance kavlade vi upp ärmarna för att sätta ihop en lösning som kombinerar svenska leverantörer med konkurrenskraftig finansiering, med en återbetalningstid på så lång tid som 18 år”, tillägger Östling.

Projektet växte i Omfattning

EKN:s krav för att finansiera projekt av detta slag är att minst 30 procent av innehållet tillhandahålls av svenska företag. Hitachi Energys bidrag bidrog till att målet nåddes till hälften.

”Det var då handelshuset Elof Hansson gick in för att hjälpa till att få med fler svenska leverantörer, vilket var absolut nödvändigt för att säkra finansieringen”, säger Torben Sjöholm.

Denna utmaning innebar att screena den svenska marknaden efter potentiella leverantörer och övertyga beslutsfattare som inte var vana vid att exportera till Afrika. Medan de flesta företag var intresserade, ansågs insatserna vara höga.

Som Björn Olausson, VD på Elof Hansson, berättar fanns det många frågor som behövde besvaras – inte minst hur mindre leverantörer skulle få betalt.

”Nyckeln här var vårt erbjudande om att köpa deras produkter i Sverige och sedan sälja vidare till solparksentreprenörerna, och därmed eliminera ekonomiska risker för svenska små och medelstora företag. Vi var också tvungna att övertyga dem att anpassa sina produkter efter lite knepiga specifikationer”, säger han.

Hållbarhet var ett absolut krav

Sveriges kreditgarantier kommer med ytterligare kriterier. Exportvaror ska bidra till hållbart företagande i alla dess former, från miljöfrågor till mänskliga rättigheter och anti-korruption. Hållbarhetsuppgifter granskas noggrant innan någon finansieringsaffär godkänns av EKN och SEK.

Team Swedens kollektiva ansträngningar – bestående av Business Sweden, EKN, SEK och Sveriges ambassad i Luanda – var ovärderliga i detta sammanhang, enligt Hitachi Energy.

”Afrika kan vara en särskilt riskabel miljö när det gäller att värna om transparens och affärsetik. Det gör stor skillnad när vi tar ett enat grepp tillsammans med Sveriges officiella myndigheter. Det gör det mycket lättare för oss att bygga förtroende på alla nivåer av beslutsfattande och att vinna den här typen av kontrakt”, påpekar Torben Sjöholm.

"Det finns för närvarande ett stort intresse för gröna investeringar över hela världen, men du måste se till att ansvarsfulla affärsmetoder upprätthålls vid varje steg. Det svenska exportkreditsystemet är oöverträffat i detta avseende.”

en fjäder i Sveriges hatt

Angola är det näst största oljeproducerande landet i Afrika efter Nigeria. Skiftet till solenergi representerar inte bara ett steg framåt för miljömässig hållbarhet utan kommer också att underlätta tillgången till tillförlitlig energi över hela landet.

Hittills har strömavbrott varit ett frekvent problem och många landsbygdsområden, särskilt i södra delen av landet, har ingen nät-tillgång.

De första två av de sju solcellsparkerna kommer att ligga i Benguela-provinsen och kommer att vara uppkopplade till huvudnätet i slutet av 2022 där det kommer att driva hem, skolor och sjukhus med ren el.

De svenska partnerna i EPC Alliance är mycket stolta över projektets framgång.

”Det har varit en väldigt inspirerande resa. Det hade varit mycket svårt för de två huvudentreprenörerna att ha förhandlat direkt med ett stort antal svenska leverantörer på dessa villkor. EPC-alliansens ansträngningar var avgörande för att få finansieringen godkänd”, säger Tommy Östling på Hitachi Energy.

"EPC-alliansens ansträngningar var avgörande för att få finansieringen godkänd." Tommy Östling, Senior Customer Finance Advisor, Hitachi Energy in Sweden

Björn Olausson på Elof Hansson har samma uppfattning och understryker de positiva spridningseffekterna för svensk export och jobbskapande. ”Hade det inte varit för EPC-alliansen hade inte leverantörer till projektet som Boxholms Profil (stålprofilering) och Prysmian Group (elkablage) kunnat exportera. Framtiden för svensk solel ser utan tvekan ljus ut”, säger han.

”Än så länge har Sverige ingen storskalig tillverkning av solpaneler. Men vi har toppleverantörer för all omgivande infrastruktur. Angolaprojektet har skapat stort intresse och genom att gå samman med Business Sweden, EKN och SEK kan vi presentera ett mycket konkurrenskraftigt och attraktivt paketerat erbjudande på andra komplexa marknader.

"Resultaten vi har sett har stärkt vårt självförtroende. Som en del av EPC-alliansen tittar vi nu på att starta upp ytterligare fyra projekt under de kommande sex månaderna i Afrika och vi driver även projekt i Asien och Latinamerika”, avslutar Olausson.

Foto: Hitachi Energy/MCA