Många länder i Sydostasien utvecklas för närvarande i rasande fart. Urbanisering och ekonomisk tillväxt har lett till hög efterfrågan på kvalitetsprodukter och hållbara lösningar, och transportbranschen är inget undantag.

Volvo Buses BRT-lösning (Bus Rapid Transport, en typ av stombusslösning) har många fördelar som gynnar infrastrukturen i växande städer, och företaget tog tillfället i akt att expandera verksamheten. BRT är ett kostnadseffektivt bussystem som passar särskilt bra i storstäder som behöver utveckla sin infrastruktur.

En stor utmaning för Volvo Buses var att många marknader i Sydostasien är vana att arbeta med lokala och billigare leverantörer.

Länder som Indien, Kina, Indonesien, Filippinerna och Malaysia upplever för närvarande stark BNP-tillväxt och snabb urbanisering. Det har lett till ett stort behov av att förbättra transportnätet både i och mellan storstäderna.

Jämfört med många andra transportsystem kan Volvo Buses BRT-lösning implementeras både snabbt och kostnadseffektivt. Det är ett robust system som underlättar trafikstockning, vilket i sin tur bidrar till mindre föroreningar och en bättre miljö.

Business Sweden har ett enormt nätverk med lokala kontakter i nästan alla länder vi expanderar till. De bjöd in oss till olika affärsdelegationer och organiserade workshops och seminarier. Jan Vandooren, Urban Mobility Director på Volvo Buses

"Många länder vill ha lösningar av god kvalitet, och vi kan bidra med våra hållbara varor och tjänster till ett förmånligt pris", säger Jan Vandooren, Urban Mobility Director på Volvo Buses.

Vägen till framgång är naturligtvis aldrig helt rak. Många länder i Sydostasien håller på att utvecklas till högkvalitativa marknader, men de är vana vid att vända sig till lokala leverantörer som erbjuder billigare produkter av lägre kvalitet, och det kan vara svårt att ändra ett invant mönster.

En annan utmaning för Volvo Buses var att flera av dessa marknader har saknat ett välutvecklat regelverk. Istället har de dominerats av en ohållbar transportindustri med minibussar och jeepar.

Volvo Buses anlitade Business Sweden för att kunna bemöta utmaningarna på bästa sätt.

"Business Sweden har ett enormt nätverk med lokala kontakter i de flesta länder vi expanderar till”, säger Vandooren. De bjöd in oss till olika affärsdelegationer och organiserade workshops och seminarier i våra utvalda marknader."

Volvo_Buses_case_1.jpg


Business Sweden hjälpte Volvo Buses att utveckla rätt kompetens, och arrangerade både möten med nyckelpersoner inom branschen och officiella besök på regeringsnivå, vilket hjälpte Volvo Buses att vinna nya kunder. Det gjordes även marknadsanalyser och andra efterforskningar om affärsklimatet.

Kort sagt använde Business Sweden ett helt spektrum av resurser för att lyfta fram Volvo Buses som global ledare och rådgivare inom hållbara transportlösningar. Det har varit särskilt viktigt att framhäva att Volvo Buses har resurser att bygga moderna, hållbara och effektiva trafiksystem i större skala.

Resultaten talar för sig själva: Volvo Buses har flera nya kunder både från privat och offentlig sektor. I takt med att politiker och entreprenörer upptäcker att det lönar sig att investera i kvalitetsprodukter, blir BRT-lösningar allt populärare.

"Numera är många företag villiga att betala för hållbara produkter, eftersom de har sett att det ger valuta för pengarna", avslutar Vandooren.

Samarbetet mellan Volvo Buses och Business Sweden har gett utmärkta resultat. Tillsammans med den stora tillväxtpotentialen i Sydostasien ser framtiden ljus ut för Volvo Buses.

 

Utmaning

Att lansera Volvo Buses BRT-lösning i Sydostasien, där många marknader är vana vid lokala leverantörer som erbjuder billigare produkter av lägre kvalitet.

Lösning

Business Sweden hjälpte Volvo Buses genom att arrangera möten både med nyckelpersoner inom branschen och officiella besök på regeringsnivå. Det gjordes även marknadsanalyser och andra efterforskningar om affärsklimatet. Teamet hjälpte också till med kompetensutveckling.

Resultat

Insatserna hjälpte Volvo Buses att etablera sig snabbt i Sydostasien, med gynnsam försäljning och positiv tillväxt som följd. Företaget har nya kunder inom både privat och offentlig sektor, och tog nyligen emot en stor order från Singapores Land Transport Authority.


OM VOLVO BUSES

Volvo Buses är ett av världens ledande transportföretag, med verksamhet i mer än 140 länder. Företaget grundades i Sverige år 1927, och ett år senare sattes den första bussen i trafik. Volvo Buses började med en vision om att ge resenärer tillgång till ett säkert och effektivt transportmedel. Numera har man utvecklat visionen att omfatta banbrytande och hållbara transportlösningar i hela världen.

värdeskapande

Volvo Buses har utvecklats i sin roll som global ledare och rådgivare om moderna, hållbara och effektiva trafiksystem i större skala.